במלאת מאה שנים ויותר, מוגשת לקהל סדרת הרצאות הסוקרת את הרגעים הגדולים

ששינו את פני ההיסטוריה, לעד.

בעקבות הסמינר יוצע למשתתפים לקחת חלק בסמינר מטייל אל בלגיה וצרפת:

"בשדות פְלָנְדְריה ובמרחבי הסוֹם".

 

ההרצאות תוגשנה במצגות מוקרנות, המשלבות צילומים היסטוריים אותנטיים, טקסטים, מפות, מוסיקה וסרטונים.​

14 – 18: אירופה ערב מלחמת העולם הראשונה,

במהלכה ואחריה​

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​