בואו עמי למסע מרתק אל מדבר יהודה. מדבר קטן ומקומי שלנו. מדבר אשר מאז ומעולם נקשר בתודעתו ובאופיו של העם היהודאי אשר התפתח לנגד נופי המדבר ומראות ים המוות. בואו עמי למסע אל המורדים, המלכים, המתקוממים והמתנזרים אשר מצאו במדבר מקום מחייה, מסתור ומפלט מפני רודפיהם.
על סיפורו של מדבר יהודה, על האישים הגדולים והמאורעות הדרמטיים שפקדו אותו. על דויד המלך, על החשמונאים ועל הורדוס הגדול, על הקנאים ואודות מצדה והמיתוס הקשור בה, ועל נזירי מדבר יהודה ותושביו כיום, על מים וחי וצומח, בהרצאתי, המלווה במצגת מרגשת:​

לך, לך למדבר​

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​